Al meer dan 66 jaar is Piet van Iersel uw Fiets en Scooter specialist in Tilburg Fietsenwinkel sinds 1956!

Welkom bij Piet van Iersel Tweewielers

Privacybeleid

Piet van Iersel Tweewielers, Piet van Iersel BV, gevestigd aan Enschotsestraat 164, 5014DJ te Tilburg,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.pietvaniersel.nl Enschotsestraat 164 5014DJ Tilburg 013-5420922 info@pietvaniersel.nl

Piet van Iersel BV is te bereiken via telefoon of e-mail. Telefoon 013-5420922 of Email info@pietvaniersel.nl
Ons bezoekadres is Enschotsestraat 164, 504DJ te Tilburg.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Piet van Iersel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@pietvaniersel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Piet van Iersel BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Piet van Iersel BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. En tenaamstelling van de RDW.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sitewriter webdesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sitewriter webdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens >Bewaartermijn 7 jaar> Belasting bewaarplicht alleen indien u klant bent van Piet van Iersel BV
Personalia >Bewaartermijn 7 jaar > Belasting bewaarplicht alleen indien u klant bent van Piet van Iersel BV
Adres >Bewaartermijn 7 jaar > Belasting bewaarplicht alleen indien u klant bent van Piet van Iersel BV
Bankrekeningnummer >Bewaartermijn 7 jaar > Belasting bewaarplicht alleen indien u klant bent van Piet van Iersel BV
E-mail adres >Bewaartermijn 7 jaar > Belasting bewaarplicht alleen indien u klant bent van Piet van Iersel BV
Telefoonnummer. >Bewaartermijn 7 jaar > Belasting bewaarplicht alleen indien u klant bent van Piet van Iersel BV
Overige gegevens > ip adres en cookies locatie >Bewaartermijn 14 dagen> functioneren en backups website

Delen van persoonsgegevens met derden